dimecres, 18 de setembre de 2019
Rambla de la Font, 26, Fondarella - 25244
Telèfon: 973 60 00 82 Fax:

Turisme

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ

Foto

Els orígens de l'ermita de Sant Sebastià són incerts, no podem dir de moment la data exacta de la seva construcció, ens podríem aventuar a dir que va ésser contruïda a mitjan segle XVIII.  La primera referència escrita que trobem de l'ermita és en un testament de Cecícila Hoget, vidua de Josep Hoget, en el qual dins les seves últimes voluntats vol que se celebrin misses en l'ermita.

L'origen de l'ermita es podria trobar amb la creació de les confraries de Sant Sebastià i de la Verge del Roser l'any 1749. Les confraries es dedicaven sobretot a celebrar actes en honor al seu patró i per aquest fet també es dicicaven a la recaptació de donatius i almoines per poder-los celebrar.

La pobresa de la seva construcció, meitat pedra meitat tàpia, fa preveure que es va contruir en una època que els habitants del poble, els quals eren tots membres de les dues confraries no podien donar diners suficients per construir l'ermita.

La segona referència escrita de l'ermita la trobem en un informe que fa el bisbat de Solsona de totes les parròquies que hi formen part, aquest conssistia en una visita al poble per després escriure el que havien vist. En aquest document i trobem una altra dada important, el poble encara estava emmurallat, no és fins a principis del segle XIX quan el model de la vila closa es trenca, el motiu va ésser l'augment de població.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA

Foto

Durant el preríode medieval i modern l'església parroquial no només constituïa l'edifici religiós per excel·lència on es produïen els hàbits religiosos de la població, sinó també un veritable marc de representació social de la comunitat de veïns. Hem de tenir en compte que la majoria d'actes socials tenien com a marc l'església: batejos, comunions, matrimonis... D'altra banda, entorn de l'edifici parroquial s'aplegava el cementiri del poble, recollint d'aquesta manera la consciència històrica de la comunitat.

Tot  i que el temple acutal presenta una estructura romànica probablement originària del primer temple del segel XI, alguns elements com el tipus d'aparell, la porta d'accés, els llums... denoten una construcció  més moderna.

NUCLI ANTIC

Foto

Les cases més antigues de l'actual nucli antic de Fondarella daten dels segles XVII i XVIII. Es troben als carrers Àngel Guimerà i carrer Major. Compten amb diverses cases pairals, cal Ros, Cal Renyer i al seu costat cal Combelles, on hi havia antigament el castell del senyor.

Mapa Web