Friday, 23 de August de 2019
Rambla de la Font, 26, Fondarella - 25244
Phone: 973 60 00 82 Fax:

TRAM Processing

1 · 2 · 3 · 4 ...   »

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit espe

... + info

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera.

... + info
Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.
... + info

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 
- No suposi munta

... + info

Sitemap